تولیدات صدا

امروز علم گویایی و شنیداری و به طور کلی کار با صدا، فنی است آمیخته با هنر و در حقیقت پدیده ای است که تکنولوژی فنی و هنری را در هم می آمیزد.
از این رو  گروه رسانه عماد با استفاده از گوینده های خوش صدا به ارائه خدمات در موضوعات تبدیل فیلم به فیلم های صوتی_ تیزرهای صوت _دکلمه های صوتی_ پادکست های صوتی_ تولید کتاب‌های صوتی_ صداگذاری فیلم و مستندهای رادیویی و تولید برنامه ترکیبی صدابرداری حرفه ای می پردازد.

متن سربرگ خود را وارد کنید.

لورم ایی نامفهوم از صنعت چاپ و بانامااست.لورم ایپسوم متن ساختگاست.لورم ایپسوماساختروزنامه و مجله استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر آنچنان که لازم است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر آنچنان که لازم است.

متن سربرگ خود را وارد کنید.

لورم ایی نامفهوم از صنعت چاپ و بانامااست.لورم ایپسوم متن ساختگاست.لورم ایپسوماساختروزنامه و مجله استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر آنچنان که لازم است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر آنچنان که لازم است.